Úvod › Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Prečo uzavrieť havarijné poistenie

Kým povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené motorovým vozidlom iným osobám, havarijné poistenie kryje škody na vlastnom vozidle. V čase, keď počet škodových udalostí na motorových vozidlách narastá, pričom často ide o škody spôsobené neznámym páchateľom (bez určenia vinníka), je na zváženie dojednanie havarijného poistenia.

Čo ovplyvňuje cenu havarijnej poistky

Cenu havarijnej poistky ovplyvňuje značka a model vozidla, cena (poistná suma) vozidla a rozsah poistenia. Poistenie s nižšou a nulovou spoluúčasťou je zvyčajne drahšie, niektoré poisťovne ponúkajú drahšie havarijné poistky pre majiteľov z väčších miest. 

Aké havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia treba rozlišovať rozsah krytia, pričom havarijná poistka môže kryť nasledovné riziká:

  • havária
  • živel
  • krádež
  • vandalizmus
  • čelné sklo
  • stret so zverou
  • pripoistenia čelného skla (skiel), batožiny, úrazové pripoistenie, náhradné vozidlo...

Na trhu možno nájsť rôzne kombinácie poisťovaných rizík (od obmedzeného krytia až po komplexné havarijné poistky proti všetkým rizikám).

Územná platnosť poistenia

Štandardne sa havarijné poistenie dojednáva pre (geografické) územie Európy, v niektorých poisťovniach možno uzatvoriť poistenie napr. len pre územie Slovenskej republiky a pod.

Spoluúčasť v kasko poistení

Havarijné (kasko) poistenie možno dojednať so spoluúčasťou alebo bez spoluúčasti. Na výber sú minimálne výšky spoluúčasti stanovené určitým percentom, napr. 10% min. 330 eur, 5% min. 165 eur, 5% min. 65 eur, 2% min. 66 eur alebo pevné spoluúčasti vyjadrené čiastkou napr. 299 eur, 199 eur, 99 eur.

Možnosti havarijného poistenia

Väčšina poisťovní ponúka havariné poistenie vozidiel na novú cenu (napriek tomu, že ide aj o staršie autá, ktorých aktuálna trhová cena je podstatne nižšia), čo väčšina klientov najmä ojazdených áut považuje za nespravodlivé a takéto poistenie za pridrahé. Niektoré poisťovne ponúkajú aj havarijné poistenie na obstarávaciu, trhovú cenu vozidla, pri ktorom majitelia starších vozidiel môžu ušetriť na poistnom o čosi viac. Samozrejme, ceny havarijných poistiek ovplyvňujú viaceré faktory a parametre, z toho dôvodu je dobré si nechať vypracovať viaceré varianty havarijného poistenia.

Poistné plnenie z havarijnej poistky

Poistné plnenie z havarijného poistenia kryje náklady na opravu vozidla, pričom z poistného plnenia sa odpočítava dohodnutá spoluúčasť. Po hranicu totálnej škody poisťovňa prepláca celkové náklady na opravu vozidla, po rozhodnutí o totálnej škode je poistné plnenie okrem spoluúčasti znížené aj o použiteľné zvyšky vozidla (hodnotu vraku vozidla). Totálnu škodu (výška nákladov, po ktorú poisťovňa považuje opravu vozidla za rentabilnú) definujú príslušné poistné podmienky. Každá poisťovňa ju stanovuje určitým percentom (napr. 80, 90, 100%) zo všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti.

Výpoveď havarijnej poistky

Havarijné poistenie v zmysle Občianskeho zákonníka a príslušných poistných podmienok možno vypovedať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Najlacnejšie havarijné poistenie na internete nájdete a uzavriete jednoducho v našej poistnej kalkulačke havarijného poistenia