Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Online cestovné poistenie

Rýchle a lacné poistenie vašej dovolenky v zahraničí, jednoducho za 3 minúty ⇒ kalkulačka cestovného poistenia

Aký je rozdiel medzi krátkodobým a celoročným cestovným poistením?

V závislosti od toho, ako často cestujete do zahraničia, máte možnosť uzavrieť:

  • krátkodobé cestovné poistenie (zvyčajne max. do 90 dní)
  • celoročné cestovné poistenie (dlhodobý alebo prerušovaný pobyt, opakované výjazdy)

Celoročné cestovné poistenie zvyčajne vychádza cenovo výhodnejšie, no treba si dať pozor na max. dĺžku jedného pobytu. To znamená, že celoročné poistenie vám platí celý rok, bez obmedzenia počtu výjazdov do zahraničia, no limitovaný je počet dní jedného výjazdu. V závislosti od konkrétnej poisťovne to býva zvyčajne 45 alebo 90 dní. Pokiaľ vám uvedená dĺžka pobytu nepostačuje, je potrebné uzavrieť dlhodobé poistenie na celý rok, no toto poistenie bude podstatne drahšie.

Územná platnosť cestovného poistenia

Vplyv na cenu poistenia má cieľová destinácia, ktorú sa chystáte navštíviť (Európa, Ázia, Amerika...). Celoročné cestovné poistenie ponúka väčšina poisťovní s územnou platnosťou celý svet.

Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistnou udalosťou sa rozumie úraz, náhle ochorenie či smrť poisteného v zahraničí. Z  poistenia liečebných nákladov hradí poisťovňa nevyhnutné diagnostické vyšetrenia potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu, nevyhnutnú liečbu, vrátane operácie, pobyt v nemocnici (hospitalizácia), lieky, zdravotnícky materiál, nemocničnú stravu, ošetrenie zubov, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, preprava (repatriácia) poisteného alebo telesných pozostatkov späť na územie Slovenskej republiky.

Ďalšie možnosti pripoistenia

V prípade záujmu môžete využiť v rámci cestovného poistenia rozšírené krytie:

Poistenie trvalých následkov úrazu (TNÚ)
Smrť následkom úrazu
Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku
Zodpovednosť za škodu - následné finačné škody
Poistenie batožiny (strata dokladov, elektronika, športové vybavenie)
Poistenie právnej ochrany
Poistenie oneskorenia a zrušenia letu
Technická asistencia k vozidlu
Chronické ochorenia
Pripoistenie rizikových športov
Pripoistenie manuálnej práce