Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Online poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 Poistite svoj domov výhodne, vyberte si z najširšej ponuky na mieru ⇒ poistenie nehnuteľností a domácností

Poistite svoj domov výhodne, za pár minút z pohodlia domova. Online poistenie rodinného domu, bytu či zariadenia domácností. Desiatky ponúk poistenia nehnuteľostí, domácnosti a zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a z občianskeho života. Vyberte si najvýhodnejšie poistenie vášho bývania.

Poistenie nehnuteľností sa vťahuje na:

 • Budovy a stavby:
  • rodinné domy
  • rekreačné chaty, chalupy, záhradné chatky
  • samostatne stojace garáže
  • vedľajšie stavby
  • byty v osobnom vlastníctve vrátane spoločných častí domu v príslušnom vlastníckom pomere, ktoré sa nachádzajú v rodinnom alebo bytovom dome;
  • bytové domy;
 • Ploty, oporné múry, studne, septiky a žumpy, čističky odpadových vôd, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, rekreačnej chaty, chalupy a záhradnej chatky;
 • Budovy a stavby vo výstavbe

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na:

 • zariadenie vašej nehnuteľnosti, všetky hnuteľné veci tvoriace vašu domácnosť (odevy, nábytok, elektronika, športové potreby, stavebné súčasti, cennosti, veci osobnej potreby, drobné domáce zvieratá,...)

Poistné riziká:

 • živelná udalosť - povodeň, záplava, požiar, dym, výbuch, implózia, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného letiaceho telesa, jeho časti alebo nákladu, náraz vozidla, nárazová vlna, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ťarcha snehu alebo námrazy, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín.
 • vnútorný a vonkajší vandalizmus
 • krádež vlámaním
 • skrat na elektromotore
 • rozbitie skla
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • zrážky
 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti