Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Online povinné zmluvné poistenie PZP

Najlepšie povinné zmluvné poistenie? Uzavrite teraz s okamžitou platnosťou ⇒ kalkulačka online PZP

Čo je pre vás najdôležitejšie vedieť?

 • vozidlo, ktoré použijete v cestnej premávke, musí byť poistené, uzavrite teda povinné zmluvné poistenie
 • dokladom, ktorým sa preukazujete v prípade cestnej kontroly alebo pri evidencii vozidla na polícii, je biela karta - potvrdenie o poistení. Túto získate jednoducho ihneď po uzavretí nášho online poistenia (spolu s ďalšími dokumentami)
 • v stanovenej lehote uhraďte poistné, najlepšie bankovým prevodom (internetbanking), využite možnosť pohodlného zaplatenia nasnímaním QR-kódu
 • vaše poistenie je platné, nikam už nemusíte chodiť, všetky potrebné dokumenty vrátane poistky, bielej a zelenej karty vám budú po zaplatení poistného doručené aj poštou

Čo robiť, ak ste spôsobili škodu, dopravnú nehodu?

 • škodu oznámte čo najskôr svojej poisťovni, v prípade tuzemskej škody do 15 dní, škody v zahraničí do 30 dní
 • s ostatnými účastníkmi škodovej udalosti spíšte záznam o nehode (správu o nehode), vypisujete jednu sadu tlačiva, po podpísani a odovzdaní záznamu už údaje v ňom nemeňte
 • ak to vyžadujú právne predpisy, zavolajte políciu (158)
 • ak došlo ku škode na zdraví, zraneniu osoby, zavolajte 112

V núdzi využite asistenčné služby poskytované k PZP

 • v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb môžete využiť pomoc pri havárii vozidla, poruche, jeho odcudzení či zabuchnutí dverí, vybitej batérie, zámene paliva, defekte pneumatiky...
 • aby ste mali nárok na poskytnutie, úhradu asistenčných služieb, musíte kontaktovať asistenčnú službu vášho poisťovateľa

Ako prepísať vozidlo na dopravnom inšpektoráte?

 • s prepisom vozidla súvisia dva úkony - odhlásenie vozidla súčasným majiteľom a prihlásenie vozidla novým majiteľom
 • najjednoduchším spôsobom je, ak daný úkon urobia účastníci osobne (teda pri odhlásení vozidla sú prítomní naraz obaja -  súčasný aj nový majiteľ), pokiaľ to nie je možné, musí na úkon odhlásenia vozidla udeliť nový majiteľ splnomocnenie
 • prepis vozidla na nového majiteľa nie je možný bez úkonu odhlásenia vozidla súčasným majiteľom
 • po odhlásení vozidla súčasným majiteľom, musí nový majiteľ prihlásiť vozidlo do 30 dní
 • na prihlásenie vozidla potrebujete mať uzatvorené PZP, preukázať sa potvrdením o poistení (bielou kartou)
 • pokiaľ nejde o prvú registráciu vozidla v SR, musiíte pristaviť vozidlo k obhliadke
 • nezabudnite, že výška registračného poplatku závisí od výkonu motora (kW) a roku výroby vozidla

Na čo nezabudnúť

 • poistenie viete vypovedať (a možnosť zmeniť poisťovňu) najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (výročím poistenia)
 • oznámte poisťovni všetky dôležité skutočnosti - zmenu trvalého pobytu, korešpondečnej adresy, osobných údajov, zmenu držiteľa vozidla (predaj, vyradenie z evidencie)
 • bezškodoví a starší, skúsenejší vodiči majú výhodnejšie sadzby poistného a nižšie ceny povinného zmluvného poistenia ako rizikoví a mladší vodiči

Ako získať najlacnejšie PZP, povinné ručenie?

 • najlacnejšie zákonné poistenie získate jednoducho porovnaním cien PZP a výberom najvýhodnejšieho poistenia vášho auta
 • ceny poistiek sa môžu líšiť v desiatkach či stovkách eur, zároveň v cene môžete mať rôzne benefity ako bezplatné alebo cenovo výhodné pripoistenia, ktoré ochránia vaše vozidlo, či asistenčné služby
 • starší vodiči majú zvyčajne lacnejšie zákonné poistky ako mladí vodiči
 • lacnejšie povinné zmluvné poistenie majú vodiči z menších miest a obcí, drahšie PZP poistky majú vodiči z krajských miest

Neviete si dať rady, zažívate len starosti a neviete sa domôcť svojho práva?

 • uzatvorte poistenie cez našu spoločnosť a získajte bezplatný klientsky servis počas celej doby platnosti poistenia
 • kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť s vašimi požiadavkami týkajúcimi sa poistenia, radi vám pomôžeme, poradíme a vybavíme, čo len bude možné
 • pomoc s uzatvorením, správou poistenia, hlásením a likvidáciou škody, poradenstvo

Zľavy pre ŤZP, ZŤP

 • ťažko zdravotne postihnuté osoby majú možnosť získať zľavu na poistnom z dôvôdu držby preukazu ZŤP v niektorých poisťovniach, ktoré túto zľavu poskytujú
 • takéto osoby majú môžnosť využiť aj zľavu na poplatku pri prihlasovaní vozidla do evidencie

Pokuty za nepoistené vozidlo

 • z obvodného úradu vám môže byť za nepoistené vozidlo uložená pokuta až do výšky 3319 €
 • polícia vám pri cestnej kontrole môže uložiť blokovú pokutu za jazdu bez PZP
 • v prípade, že spôsobíte škodu bez platného PZP, budete musieť túto škodu nahradiť z vlastných finančných prostriedkov