Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Online havarijné poistenie

Zišla by sa výhodná havarijná poistka? Auto si poistíte za 5 minút ⇒ kalkulačka havarijného poistenia

Čo je pre vás najdôležitejšie vedieť?

 • havarijné poistenie si môžete uzavrieť pohodlne z pohodlia domova podľa jasne uvedených inštrukcií pri a po dojednaní poistenia
 • poistenie vzniká zaplatením poistného v stanovenej lehote
 • po zaplatení a akceptovaní zo strany poisťovne, vám bude doručená potvrdenie o uzavretí havarijného poistenia - poistka aj poštou na vašu adresu

Prečo havarijné poistenie? Má význam kasko?

 • havarijné poistenie na rozdiel od PZP poskytuje ochranu voči škodám na vlastnom vozidle, spôsobené cudzím zavinením, živelnou udalosťou, ale i nesprávnym vlastným konaním
 • komplexné havarijné poistenie poskytuje poistnú ochranu voči všetkým rizikám (okrem škôd vylúčených v poistných podmienkach), čiastočné kasko kryje vybrané riziká v zmysle poistných podmienok konkrétneho produktu
 • havarijné poistenie môže kryť nasledovné riziká:
 1. poškodenie alebo zničenie vozidla pri dopravnej nehode, živelnej údalosti (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení, pád stromov, iných predmetov)
 2. zásah cudzej osoby, vandalizmus (vrátane nezisteného páchateľa)
 3. poškodenie vozidla zverou, hlodavcom
 4. krádež vozidla
 5. poškodenie čelného skla a ostatných skiel vozidla

Čo je dobré vedieť pri výbere a uzatvorení havarijnej poistky?

 • výška spoluúčasti - v prípade škodovej udalosti vám bude dojednaná spoluúčasť odrátaná z výšky poistného plnenia
 • nové vozidlá je možné poistiť na základe faktúry za nové vozidlo, pri ojazdených vozidlách poistnú sumu do havarijného poistenia stanovuje poisťovňa, ojazdené vozidlo sa musí podrobiť obhliadke (vyhotoveniu fotodokumentácie)
 • pre riziko krádeže musí byť vozidlo zabezpečené predpísaným zabezpečovacím zariadením

Čo robiť v prípade škodovej udalosti?

 • v prípade, že máte vozidlo nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu svojho poisťovateľa
 • ak to situácia vyžaduje, alebo stanovujú práven predpisy (taktiež ak ide o vandalizmus - nezistený páchateľ, škoda na vozidle prevýši 4000 €, zrazili ste zver) zavolajte políciu
 • čo najskôr oznámte škodu svojmu poisťovateľovi, u ktorého máte havarijnú poistku
 • nemeňte stav vozidla, ani ho nedávajte opraviť skôr ako bude vykonaná obhliadka vozidla poisťovňou
 • využite služby zmluvného servisu poisťovne, kde vám vybavia všetky potrebné formality (nafotenie vozidla, jeho opravu, vysporiadanie potrebnej dokumentácie a úhrady za opravu s poisťovňou)